Tới đây đụ chị đi cưng

Một món đồ chơi không có suy nghĩ và ý thức của con người, luôn sẵn sàng cho cơ thể của chính nó, chờ chủ nhân điều chỉnh bất cứ lúc nào. Nếu tôi muốn ký tên, thì tôi sẽ chính thức trở thành đồ chơi tình dục của anh ta, và anh ta là gì gọi là “sản phẩm” sẽ mất đi vĩnh viễn Nó chỉ là một món đồ chơi hoàn toàn phục vụ cho thú vui của con người. Và thứ tôi đang mặc bây giờ là trang phục mà một nô lệ tình dục phải mặc suốt đời. Tất nhiên, nó không thể cởi trói suốt đời. Nhưng anh ấy cũng vậy đã cho tôi quyền lựa chọn, nói rằng nếu tôi không muốn, chỉ cần viết “không” trên chữ ký, anh ấy sẽ cho tôi biết làm thế nào để loại bỏ những thứ trên cơ thể tôi.