Thực tập sinh đi gặp gỡ khách hàng và cái kết

Ankita về phòng và tôi bắt đầu đợi cả hai người họ, tôi gọi cho anh ấy và hỏi có thể liên lạc ở đâu. Vui lòng gọi cho tôi khi bạn về đến nhà. Anh ấy nói – được rồi. Cuộc gọi của anh ấy đến lúc 10:30. Khi tôi đến cửa, cả hai đều đang đứng. Tôi cho họ vào và đóng cửa lại. Sau đó tôi mang chúng về phòng của mình. Chỉ có một ngọn đèn trong phòng của tôi. Saxena nói – Anjali, bật đèn lên. Khi tôi bật đèn lên, cả hai đều bắt đầu nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi. Nước bọt của anh ấy bắt đầu nhỏ xuống tay chân tôi có thể nhìn thấy từ bên trong sari của tôi.