Phục vụ khách VIP nó phải khác biệt

Tôi đã bị thu hút bởi anh ấy trái với ý muốn của tôi. Bây giờ tôi cũng cởi bỏ mangalsutra của mình và đeo chiếc vòng cổ mà anh rể đưa cho tôi, áo ngực và quần lót anh ấy đưa cho tôi. Tôi sẽ kể cho bạn nghe những gì tôi đã nói với Soni – bạn có nhớ mangalsutra của tôi đã đi đâu khi bạn hỏi tôi không? . Chỉ sau đó. Sau đó, bạn hỏi cái mề đay hình trái tim này đến từ đâu. Và ngày hôm sau, khi bạn đang ngủ, tôi đi tắm, mặc chiếc áo ngực và quần lót mà Hari đưa cho tôi, và mặc một bộ đồ. Tôi cài dây áo ngực bên ngoài bộ đồ để có thể nhìn thấy chiếc áo ngực tôi đang mặc bên dưới từ xa.