Những lời thì thầm của em dâu

suy luận rằng nếu cô ấy bước ra khỏi phòng tắm và không mặc áo ngực thì cô ấy cũng sẽ không mặc quần lót. Lần này cô ấy không cử động, tôi không biết đó là ý tưởng của tôi hay vì bệnh nặng và sốt mà cô ấy mắc phải, hay đó là sự thật, chỉ là tôi cảm thấy hơi rùng mình khi nhìn thấy phản ứng đó của cô ấy. Tôi quay lại tìm kiếm một thứ gì đó, bất cứ thứ gì, ý tưởng là để vượt qua một lần nữa. Tôi lấy thứ đầu tiên tôi tìm thấy và vượt qua một lần nữa, với cảm giác cương cứng hoàn toàn hơn nữa khiến mông cô ấy tách ra trong mỏ của tôi, cô ấy có thể chạy nhưng cô ấy đã không làm thế,