Ngủ nhờ nhà đồng nghiệp và rồi họ đã xếp hình

đó là sau khi huấn luyện xong một người phụ nữ, anh ta sẽ giao người phụ nữ này cho bạn bè hoặc những người có thể giúp đỡ anh ta, tất nhiên, những người này nhất định phải biết một điều về điều này, bởi vì anh ta cảm thấy rằng khi người phụ nữ này đã hoàn toàn khuất phục anh ta, thì bản thân anh ta sẽ không còn động lực, thay vì lãng phí thời gian cho một người phụ nữ như vậy, anh ta nên phát triển một số phụ nữ mới. Và Lin Xuanbing chỉ là một trong số rất nhiều phụ nữ được Huyền đào tạo, và đây cũng là yếu tố chính khiến Linh Phạm hoàn toàn ngưỡng mộ Huyền. Khi Lin Xuanbing đang phỏng vấn lúc đầu, đôi mắt của Linh Phạm thực sự sáng lên,