MIAA-548 Làm việc chung cùng nữ giám đốc Yu Shinoda

MIAA-548 Làm việc chung cùng nữ giám đốc Yu Shinoda, mỗi lần chúng tôi muốn đến ăn. Chồng tôi cũng ủng hộ điều này và nói rằng anh ấy nhất định sẽ đến. Anh ấy rời đi sau bữa trà vào ngày hôm đó và đến vào Chủ nhật. Tôi lịch sự cho anh ngồi xuống và cho anh ăn uống gì đó. Anh ấy và chồng tôi là những người bạn tuyệt vời. Thật tuyệt khi có một người bạn thời thơ ấu trong những năm qua, nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bây giờ giữ e đến thứ bảy và chủ nhật trong khoảng một tháng anh ấy đến với chúng tôi, đôi khi ngày và đôi khi đêm.