Hai cô nàng tuổi mới lớn này đã mong chờ điều gì vào ngày lễ

Hai cô nàng tuổi mới lớn này đã mong chờ điều gì vào ngày lễ, Cô ấy nói – bạn nghe có vẻ rất thông minh đối với tôi. Đó là lý do tại sao tôi đã thích bạn ngay từ đầu. Tôi đã hỏi anh ấy về điều đó – nhưng có những nam sinh khác ở trường đại học ngoài tôi, bạn đừng bao giờ nghĩ về họ theo cách này. Cô ấy nói – không phải ai cũng có thể tin cậy được. Anh à, nghe anh nói, em đã tin anh nên đã đồng ý cùng anh làm tất cả những điều này. Tôi đã nói-vậy kế hoạch hiện tại của bạn là gì? Khi tôi nói điều này, anh ta xé toạc má tôi, nắm lấy viên đạn của tôi và kéo tôi ra. Tiếng rít thoát ra khỏi miệng tôi.