Gái xinh dâm đãng thổi kèn quá đỉnh

Tôi xin lỗi trong tất cả các phản ứng của bạn. Bạn có thể từ chối tôi nếu bạn muốn, nhưng cả hai chúng ta đều biết tôi đúng. Làm ơn… đối mặt với thực tế đi. Tôi biết rằng nó rất mạnh mẽ, nó đi ngược lại tất cả các nguyên tắc và giá trị của nền văn hóa của chúng ta… của tôn giáo Công giáo, tai họa của xã hội này… – Juan là một người theo thuyết bất khả tri – rằng không ai chấp nhận tình hình… Cho đến bây giờ chúng tôi không bao giờ cần bất cứ ai Tôi đang làm việc và đạt được kết quả xuất sắc để hoàn thành khóa học và mọi thứ tôi làm đều nghĩ về chúng tôi.