Em đồng nghiệp ở chỗ làm ngon quá

tất cả họ đều thay đổi trong phòng của Doris và từ bên trong, họ bảo Fernando hãy lên xe ngay và nhắm mắt lại rằng tất cả họ sẽ ở đó trong giây lát. Fernando từ nhà xuống, lên xe đợi con gái và bạn cùng đi, anh nhắm mắt xuôi tay. Chưa đầy 1 phút, mọi người đã lên xe thì thầm với nhau đủ điều. Rất khó khăn, họ mới lên được xe và Doris nói: thôi bố, chúng ta hãy đến đó. Fernando khởi động xe và không mất nhiều thời gian để họ đến gian hàng, khi đến đó Fernando lại nhắm mắt lại và đợi họ đi ra và tất cả đã rời đi. Sau khi thỏa thuận xong xuôi, anh ta chuẩn bị tốt nhất có thể qua đêm,