Cho thầy làm nháy nhé em

ngực thả lỏng trên làn nước mơn trớn mơn trớn, ước gì tôi là người làm điều đó. Tôi tên là Raúl, tôi không hạnh phúc trong hôn nhân nhưng đã kết hôn, vợ tôi, Marta, là một trong những người phụ nữ nghĩ rằng họ là duy nhất trên thế giới. Tôi thật may mắn nếu anh ấy cho phép tôi làm tình với anh ấy một hoặc hai lần mỗi tháng. Hơn nữa, nếu có dịp nào đó tôi nói thẳng với nàng rằng tôi cần làm tình với nàng, nàng lạnh lùng nằm xuống giường, dang hai chân ra và nhìn tôi nói “Hãy đến và thỏa mãn đi… nhưng nhanh lên, tôi có chuyện khác.” những việc cần làm” Cô ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp,